Privacyverklaring

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daaromĀ  raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 1. Praktijk Meer Natuurlijk

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Praktijk Meer Natuurlijk. Dit is een praktijk dat zich richt op het geven van massage- en reflexologie- en natuurgeneeskundige behandelingen en coaching.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Meer Natuurlijk verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Meer Natuurlijk, neem dan gerust contact op!

info@meernatuurlijk.nl | 06 467 42 383 Ossenblok 5, 4823 JG Breda | KVK Nr.70648956

Meer Natuurlijk is een eenmanszaak, de eigenaresse is Patricia van der Meer

 1. Doel gegevens
  Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Meer Natuurlijk. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van mails

Meer Natuurlijk stuurt e-mails. Deze mails zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling of met u te communiceren. uw naam en e-mailadres worden verzameld via de mail. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Meer Natuurlijk via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

De ontvangers

De gegevens die Meer Natuurlijk ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Outlook

De e-mail van Meer Natuurlijk wordt gehost bij outlook. Als u contact opneemt via de mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Outlook waarna ze worden opgehaald, waarna ze op de computer worden opgeslagen van Meer Natuurlijk.

Opslagperiode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Meer Natuurlijk, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van mails
  Uw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Outlook. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd.
 2. Contact opnemen
  Op het moment dat u contact opneemt met Meer Natuurlijk via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver
 3. Beveiliging
  Wij streven ernaar dat uw gegevens veilig zijn en nemen de benodigde maatregelen om uw gegevens te beschermen. Denk hierbij aan een virusscanner of een wachtwoord, zodat niemand bij uw gegevens kan. Mails worden opgehaald van de mailserver.
 4. Medische gegevens Uiteraard houden wij ons aan de geheimhoudingsplicht. Indien u medische gegevens verstrekt in het belang van uw behandeling worden deze nooit gedeeld met een derde partij. U heeft het recht dat uw medische gegevens met extra zorgvuldigheid bewaard en behandeld worden. Indien er naar aanleiding van verstrekken van medische gegevens of tijdens een vraaggesprek overleg met bijvoorbeeld uw behandelaar of arts noodzakelijk is, wordt hiervoor van te voren altijd uw toestemming gevraagd. De enige uitzondering is bijvoorbeeld wanneer zich een levensbedreigende situatie zou voordoen en uw toestemming niet gevraagd kan worden.

Uw rechten

 1. Recht op inzage
  U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Meer Natuurlijk vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Meer Natuurlijk. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Meer Natuurlijk.
 3. Recht op overdracht
  Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Meer Natuurlijk opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb u het recht op overdracht. Hierbij dient Meer Natuurlijk al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Meer Natuurlijk vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
 5. Recht op het indienen van een klacht
  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Meer Natuurlijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Meer Natuurlijk uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@meernatuurlijk.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 1. Plichten
  Meer Natuurlijk verwerkt persoonsgegevens tevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Meer Natuurlijk via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een mail of nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Meer Natuurlijk de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Meer Natuurlijk met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Meer Natuurlijk behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Meer Natuurlijk dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Meer Natuurlijk te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Info@meernatuurlijk.nl of 06-46742383