Huisregels

Om het contact zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen maak ik gebruik van een aantal huisregels.
Bij het maken van een afspraak, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van deze voorwaarden en hiermee akkoord gaat:

– Hygiëne is binnen de praktijk belangrijk ik zorg ervoor dat alles schoon en netjes is. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

– Graag vraag ik u contant te betalen na de behandeling. Er is geen Pin aanwezig in de praktijk.

– Bij het maken van een afspraak noteer ik uw naam, adres, telefoonnummer en de reden van uw bezoek, ten behoeve van mijn administratie. Bij een klachtengerichte behandeling noteer ik ook zaken als gebruik van medicatie, ziekteverloop, leefwijzen etc. een zogeheten anamnese. Daarnaast worden zaken vastgelegd tijdens een vervolgafspraak zoals het effect van een behandeling of dingen waar u tegenaan liep.

– Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt, ook wij houden ons aan een geheimhoudingsplicht.

– Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw medische verleden en leefstijl. Bij twijfel over een bestaande aandoening kan het zijn dat u wordt doorverwezen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn dan mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere deskundige, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage/behandeling gedurende de behandel periode toegepast mag worden.

– Eventueel medicijngebruik, behandeling van arts, therapeut of specialist, dient u voor aanvang van de behandeling aan de behandelaar mede te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk Praktijk Meer Natuurlijk is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel tijdens en/of na de behandeling als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.

– Contra-indicaties. Het krijgen van een massage is heel ontspannend of soms juist een oppepper. Helaas zijn er wel contra-indicaties waarbij soms niet gemasseerd mag worden.
Voorbeelden zijn:
zwangerschap, hartklachten, koorts, trombose of besmettelijke huidziekten, Voor voetreflex zijn dit ook wratten, waterwratten en voetschimmel, al deze aandoeningen zijn besmettelijk.
Raadpleeg bij twijfel altijd eerst uw (huis)arts.

– Mocht u onverhoopt een gemaakte afspraak niet na kunnen komen, dan verzoeken wij u deze uiterlijk 24 uur voor aanvang telefonisch te annuleren. De gereserveerde tijd wordt dan niet in rekening gebracht. Annuleert u na 24 uur dan brengen wij de behandeling alsnog in rekening.

– Praktijk Meer Natuurlijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

– Praktijk Meer Natuurlijk heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut richting de client is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

– Voor een optimale behandeling, vraag ik u uw mobiele telefoon op stil te zetten tijdens de behandeling.

– Omdat ook de onderbenen en de knieën worden meegenomen in een voetreflexbehandeling is het handig om een ruime broek aan te doen die over de knie omhoog geschoven kan worden.

– De massages hebben niets met erotiek te maken. Bij cliënten die seksueel getinte opmerkingen maken stopt de behandeling direct. U betaalt dan het gehele consult, waarna er geen nieuwe afspraken meer gemaakt kunnen worden.

– Wij zijn aangesloten bij het NIBIG (Het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg)

Wat betekent dit voor u?

  • Wij voldoen aan de Wkkgz doordat wij beschikken over:
   • een klachtenreglement,
   • een klachtenfunctionaris
   • aansluiting bij een erkende geschilleninstantie
  • Het NIBIG heeft een onafhankelijke geschillencommissie die erkend is door het ministerie van VWS.
  • Op deze manier voorziet u in een goede klachtenregeling via een klachtenregelement en geschilleninstantie.
  • Wij gaan er vanuit dat u dit niet nodig hebt. Mocht u een klacht hebben bespreek dit dan eerst met uw therapeut om te kijken naar een passende oplossing.
  • Als u er samen niet uit komt kunt u zich melden bij de geschilleninstantie.